KURUMSAL

HEDEFLERİMİZ

  • Plastik atıklardan yüksek performanslı hammadde üretmek,çevre ve ekonomiye fayda sağlamak.
  • Kaliteli sistemini geliştirmek ve bu kapsamda ISO90001 belgesine devamını sağlamak ve yaşatmak.
  • Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimleri için fırsatlar yaratmak.Kendi alanlarında özgürce çalışmalarını sağlamak.
  • Müşteri istek ve ihtiyaçlarını takip ederek müşteri taleplerine %100 uyumu sağlamak.
  • Sürekli gelişim odaklı çalışarak,sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ve lider bir firma olmak.