İNOVASYON

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Üretim Kalitesi

Üretim başında, sonunda ve üretim miktarına göre belirlenen periyotlarda ara kontroller yapılarak üretilen hammaddenin kalitesinin devamlılığı sağlanmaktadır.Ürünlerimiz müşteri beklentilerine,ISO normlarına ve uluslar arası standartlara uygunluğu tarafımızca garanti edilmektedir.

ISO 9001:2015

Burpol, kendi ISO 9001:2015 belgelerine sahiptir.

Proses Denetimi

İletişime geçilmesi halinde,müşterilerimizin üretim sahamızı ve proseslerimizi denetleme imkanı sunulur.

İşçi Sağlığı ve Güvenliği

Çalışanlarımız ve müşterilerimiz açısında sağlık ve güvenlik aktivitelerinin önemini kavramış bulunmaktayız.

Çevre Politikamız

Porseslerimizin çevreye etkisini en aza indirerek çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.